Hvad mener andre?

Spotlight er ikke ene om at opfordre til kreative læringsrum. Kreativitet skal på dagsordenen meget tidligt mener bl.a. Margrethe Vestager. – helt i tråd med Spotlights mission og målgruppe.

Margrethe Vestager, tidligere formand for Radikale Venstre, er slet ikke i tvivl om, at daginstitutionerne skal bidrage til at fremme kreativitet. For hende handler kreativitet om måden man tænker på, samspillet med andre mennesker, hvad man kan med sit sprog og evnen til at tænke ud af boksen. Derfor hænger det sammen med synet på børns opdragelse og udvikling.

"Vi har haft et tiår, hvor vi hele tiden har diskuteret, at vi skulle sætte grænser, men kreativitet udfordrer grænser. Det udfordrer det, der består, for at skabe noget nyt. Og det skal vi have mere af. Kreativitet er ikke bare agurken, man lægger oven på en leverpostejmad. Kreativitet er rugbrødet, som bærer både leverpostejen og agurkeskiverne. Kreativitet starter med den nysgerrighed, som et barn har og skal have for at udfordre sin omverden og lære den at kende. Derfor er kreativitet også som rugbrødet det bærende for et barns udvikling og skal sættes på dagsordenen meget tidligt."

Morten Fisker, chefanalytiker i den uafhængige tænketank Mandag Morgen, er dog noget bekymret for pædagogprofessionen. Han oplever dens faglighed som en, der i nogen grad færdes i skyggen og ikke råber for højt.

"Det kan pædagogerne lave om på ved at tydeliggøre deres bidrag til den kreative mobilisering. Men det kræver en målrettet og bevidst pædagogisk indsats. Arbejdet med at understøtte og stimulere børnenes kreativitet er ikke bare fri leg, høj hat og blå briller. Det er vigtigt, at børnene i de kreative lærings-processer får en fornemmelse af kvalitet og af, at en fokuseret indsats i forhold til en opgave, som man måske ikke mestrer fra starten, men som man får hjælp til at mestre, skaber både et læringsløft og en stolthed. For kreativiteten skal have en tvilling, og det er en veludviklet fornemmelse af kvalitet," siger han.

Merete Riisager, undervisningsminister (LA) og Alex Ahrendtsen, skole- og kulturordfører (DF). Fra debatindlæg bragt i flere regionale medier lørdag den 19. august 2017. Om skolernes mulighed for at inddrage kreativitet som en central del i undervisningen.

”Derfor er det kun naturligt, at vi støtter op om at skabe så gode rammer for kreativ- og musikalsk udfoldelse som overhovedet muligt. Med den nye folkeskolereform blev der på flere måder åbnet op for, at de praktiske og musiske fag kan og skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling - også af folkeskolens øvrige fag.”