Kreativitet og Innovation

Kreativitet og innovation er grundstenene i Spotlights mission, men hvad betyder begreberne egentlig?

Kreativitet handler ikke kun om, hvorvidt man er god til at male, spille klaver eller danse. Tværtimod handler det om at bryde vanetænkningen og om at inddrage alle sanser, følelser og krop. Det handler om at eksperimentere, udforske og bringe sin fantasi i spil. Frem for alt handler det om mod til at turde gå nye veje til at skabe noget nyt.

For Spotlight handler kreativitet om:

  • Evnen til at tænke abstrakt.
  • Evnen til at lade sig inspirere af verden.
  • Evnen til at tænke nyt og realisere idéer.
  • Evnen til at skabe innovative løsninger.
  • Evnen til at være selvtænkende.
  • Evnen til at sætte sig i andres sted/empatisk forståelse.
  • Evnen til at forkaste ideer og starte forfra.

Spotlight skal bidrage til at fremelske disse evner blandt børn og unge, så vi også i fremtiden ’har noget at leve af’.

Innovation i dagligdagen for fremtiden.

Dagligt bombarderes vi med opfordringer til at blive mere kreative og innovative. Kreativ tænkning har stor betydning for faglig udvikling og forståelse. Den er også en vigtig parameter, hvis Danmark skal klare sig i fremtidens konkurrencesamfund. Hvis vi skal leve af kreativitet de næste mange år i Danmark, er der brug for projekter som Spotlight. Der arbejdes i Spotligt aktivt med indsatsen for at bevare og udvikle børn og unges kreativitet.

I artiklen ”Vi skal leve af kreativiteten” i Urban den 17. januar 2011, udtaler daværende direktør i Dansk Industri Lars Goldschmidt:

”I de kreative fag bruger man sine kompetencer til at skabe noget nyt, der har værdi for andre. Det er en vinkel, som er vigtig at få ind i folkeskolen. For vi skal have unge ud på arbejdsmarkedet, som er vant til at tænke fornyende og kreativt. Det er det vi skal leve af."

Kreativitet og innovation går hånd i hånd, og evnen til at bryde vanetænkning er en forudsætning for innovative løsninger.