Kreativitet og Innovation

Kreativitet og innovation er grundstenene i Spotlights mission, men hvad betyder begreberne egentlig?

Kreativitet handler ikke kun om, hvorvidt man er god til at male, spille klaver eller danse. Tværtimod handler det om at bryde vanetænkningen og om at inddrage alle sanser, følelser og krop. Det handler om at eksperimentere, udforske og bringe sin fantasi i spil. Frem for alt handler det om modet til at turde gå nye veje for at skabe noget nyt.

For Spotlight handler kreativitet om:

  • Evnen til at tænke abstrakt.
  • Evnen til at lade sig inspirere af verden.
  • Evnen til at tænke nyt og realisere idéer.
  • Evnen til at skabe innovative løsninger.
  • Evnen til at være selvtænkende.
  • Evnen til at sætte sig i andres sted/empatisk forståelse.
  • Evnen til at forkaste ideer og starte forfra.

Innovation i dagligdagen for fremtiden.

Kreativitet og innovation går hånd i hånd, og evnen til at bryde vanetænkning er en forudsætning for innovative løsninger. Dagligt bombarderes vi med opfordringer til at blive mere kreative og innovative, for kreativ tænkning har stor betydning for faglig udvikling og forståelse. 

Hvis vi skal leve af kreativitet de næste mange år i Danmark, er der brug for projekter som Spotlight. for her arbejder vi for at bevare og udvikle børn og unges kreativitet og lyst til at blive ved med at udfordre det gængse.