Vis det I gør

Spotlight vil gerne have aktivitets- og programbidrag, med projekter I arbejder med i løbet af året.

Har I f.eks. en temauge eller skolekomedie I brænder for at vise igen? Det kan være I gerne vil optræde med skolens egen sang, vise videoproduktioner fra lejrskole, udstille et billedkunstprojekt eller andet. Spotlight kan fungere som kurator og sparringspartner, så jeres bidrag får de bedst mulige vilkår.
Jeres bidrag kan være med til at synliggøre mangfoldigheden i Vejle Kommune og være til gensidig inspiration. Spotlight stiller faciliteter og platform til rådighed under festivalen.

Eksempler på skoler der har bidraget med projekter de har i gang:

  • Science Show – flere skoler i samarbejde med Økolariet.
  • Levede skulpturer – en del af pensum for dramaholdet på Rødkilde Gymnasium.
  • Skolekomedie uddrag – Thyregod Skole.