Må vi se?

Spotlight vil rigtig gerne se alle jeres skønne projekter, som I skaber hen over året.

Har I f.eks. en temauge eller skolekomedie I brænder for at vise igen? Det kan være I gerne vil optræde med skolens egen sang, vise videoproduktioner fra jeres lejrskole, udstille et billedkunstprojekt eller andet. Spotlight kan fungere som kurator og sparringspartner, så jeres bidrag får de bedst mulige vilkår.
Jeres bidrag kan være med til at synliggøre mangfoldigheden i Vejle Kommune og være til gensidig inspiration. Spotlight stiller faciliteter og platform til rådighed under festivalen.

Eksempler på skoler der har bidraget med projekter de har i gang:

  • Science Show – flere skoler i samarbejde med Økolariet.
  • Levede skulpturer – en del af pensum for dramaholdet på Rødkilde Gymnasium.
  • Skolekomedie uddrag – Thyregod Skole.