Får du vand fra Mørkholt eller Gårslev Vandværk? Så skal du koge drikkevandet!

Vandværket har i dag fundet enterokokker (1 pr. 100 ml) i vandet. Derfor anbefaler embedslægen, at du koger dit drikkevand.
Læs mere om hvad du skal gøre

Godkendte­ affaldsbehandlere

Når du skal aflevere dit genanvendelige affald, kan du indgå aftale med enten en transportør, indsamler eller et behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregisteret.

Affaldsregisteret er Miljøstyrelsens register over transportører, indsamlere og behandlingsanlæg, der må håndtere affald. Registeret er gældende for hele landet. Du finder Affaldsregisteret her.

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed vælger en transportør i Affaldsregisteret, så har din virksomhed ansvaret for, at affaldet håndteres efter de gældende regler.

Hvis din virksomhed vælger en indsamler overdrages ansvaret for affaldet til indsamleren i det øjeblik, indsamleren overtager affaldet.

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
  • Telefontid
  • Mandag-torsdag 8-15.00
  • Fredag 8-14

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

  • Fremmøde
  • Mandag-torsdag 8-15.30
  • Fredag 8-15

Sidst opdateret: 07. marts 2017